Khu trò chơi - Trò chơi Đập sức mạnh

 

Trò chơi Đập sức mạnh:

Một trong những trò chơi dân gian truyền thống không bao giờ thiếu tại các hội chợ hàng năm của các thành phố thuộc bang Bavaria ở Đức.

Thử thách đặc biệt dành các quí ông muốn chứng tỏ sức mạnh của mình tới giới hạn nào…