Khu trò chơi - Trò chơi đẩy ly bia

 

Trò chơi đẩy ly bia:

Với một ly bia đầy nước người chơi phải cố gắng đẩy càng mạnh và càng xa càng tốt mà không bị mất nhiều lượng nước trong ly.