Dịch vụ đặc biệt - ATV-Racing

 

Gói dịch vụ Vinaracing dành cho nhóm từ 5 đến 10 người:

  (Không bao gồm vé vào cổng Suối Tiên)

 

 Gói dịch vụ 1:

-  Số lượng người: 4 - 10 

-  Thời gian chơi: 1h - 1.5h

1.  Đua xe ATV (Đường người lớn/ Đường màu xanh):

Ø  Vòng chạy giới thiệu (Chạy sau xe hướng dẫn)

Ø  Đua xếp hạng

Ø  Đua chính thức

2.  Trò chơi dân gian (Lựa chọn 5 trò chơi):

Ø  Trò chơi đập đinh

Ø  Trò chơi ném móng ngựa

Ø  Trò chơi đánh golf

Ø  Trò chơi bắn lon bia

Ø  Trò chơi cưỡi bò tót

Ø  Trò chơi đá bóng 

Ø  Trò chơi đập sức mạnh

Ø  Trò chơi đấu Sumo

Ø  Trò chơi vắt bò sữa

Ø  Trò chơi bắt xúc xích

 

Gói dịch vụ 2:

-  Số lượng người: 4 - 10 

-  Thời gian chơi:  1h – 1.5h

1.  Đua xe ATV (Đường người lớn/ Đường màu xanh)

Ø  Vòng chạy giới thiệu (Chạy sau xe hướng dẫn)

Ø  Đua xếp hạng Đua chính thức

2.  Chạy xe địa hình (Đường cát/ Đường màu vàng)

 

Gói dịch vụ 3:

-  Số lượng người: 4 - 10

-  Thời gian chơi:  2h - 2.5h

1.  Đua xe ATV (Đường người lớn/ Đường màu xanh)

Ø  Vòng chạy giới thiệu (Chạy sau xe hướng dẫn)

Ø  Đua xếp hạng

Ø  Đua chính thức

2.  Chạy xe địa hình (Đường cát/ Đường màu vàng)

3.  Thi đua trò chơi dân gian (Lựa chọn 5 trò chơi):

Ø  Trò chơi đập đinh

Ø  Trò chơi ném móng ngựa

Ø  Trò chơi đánh golf

Ø  Trò chơi bắn lon bia

Ø  Trò chơi cưỡi bò tót

Ø  Trò chơi đá bóng 

Ø  Trò chơi đập sức mạnh

Ø  Trò chơi đấu Sumo

Ø  Trò chơi vắt bò sữa

Ø  Trò chơi bắt xúc xích

4.  Trao quà lưu niệm

 

 

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để có được giá tốt nhất cho hoạt động nhóm…