Vé thường - Go-Kart

Vé thường:

 

* Người lớn:

-       100.000 đ/ 5 phút

-       175.000 đ/ 10 phút