Vé thường - ATV

Vé thường:

 

Mỗi vé dành cho 1 người chạy

 

* Trẻ em:

-       50.000 đ/ 5 phút

-       75.000 đ/ 10 phút

 

 

* Người lớn:

 

Đường đua người lớn (Đường màu xanh)

-       75.000 đ/ 5 phút

-       100.000 đ/ 10 phút

 

Đường đua Cát (Đường màu vàng)

-       75.000 đ/ 5 phút

-       100.000 đ/ 10 phút

 

 

* Khu vực trò chơi:

-       Mỗi trò chơi: 20.000 đ